tuyug-nedir-1

Tuyuğ, bir dörtlükten meydana gelen Türk Divan edebiyatı nazım şeklidir. Rübaiye benzer özellikleri vardır. Kafiyeleniş tarzı da onun gibi aaxa şeklindedir. Bunlara ‘’musarra tuyuğ’’ adı verilir. Aruz vezninin yalnız fa’ilatün/ fa’ilün kalıbı ile yazılması gerekmektedir.

 

Tuyuğ genel olarak sadece Türklerin kullandıkları bir nazım şeklidir. Halk edebiyatındaki maninin rübai karşılığı olarak Divan edebiyatına geçmesinden meydana geldiği söylenebilir. Manide olduğu gibi tuyuğlarda da genel olarak cinaslı kafiye kullanılır.

 

Şairler, bu nazım şekli ile rübailerde olduğu gibi dünya görüşlerini, dini tasavvufi düşüncelerini dile getirmişlerdir. Türk Edebiyatında Kadı Burhaneddin tuyuğ şairi olarak isim yapmıştır. Seyyid Nesimi ise musarra tuyuğları adlı eseri ile tanınmaktadır.

rubai, rubai tuyuğ, Tuyuğ nasıl yapılır, Tuyuğ Nedir?, tuyuğ örnekleri, tuyuğ özellikleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here