Tarih ve Tarihi yerler

Karaçay-Balkarlar ve Sürgün.. (8 Mart 1944)(12 Kasım 1943)

Bugün Balkarların sürgününün yıl dönümü. Karaçay-Balkar Türkleri Kafkasya’da yaşar. Kafkasya’nın en yükseğinde Elbruz dağının tepesinde ve vadilerde yaşamlarını sürdürmekteler. Balkar ve Karaçayların arasındaki tek fark aynı dağın iki farklı eteğinde yaşıyor olmalarından başka bir şey değildir. Kollektivizim politikasıyla 1920lerin başlarında Elbruz’un tepesinden alınıp vadilere düzlüklere yerleştirilmişlerdir. Dilleri Türkçenin batı lehçelerindendir buna kıpçak denebilir. Karaçaylıların ortaya çıkmasında etkili olan Kıpçaklar, Kara Bulgarlar, Alanlar, Hunlar ve Hazarlar’dır.  1828’de Rus idaresine girmeyi reddedip Çerkeslerle birlikte direndiler. Karaçay’ı da kapsayan Çerkesya’nın işgaliyle bölge ağır göçler verdi. 25 bini Türkiye’ye, 10 bini Suriye’ye , bir kısmı ise ABD’ye göç etti. 1917’de Bolşevik isyanı baş gösterdi. Karaçaylar bağımsızlık heyecanıyla doldular, fakat bu heyecan kısa sürecekti. Beyaz Ordu tarafından bu heyecan yok edildi. Ardından bölgeye Kızıl Ordu geldi. 1920’de Beyaz Orduyu bölgeden attı. Bu sebeple Karaçay- Balkarlar sovyet rejimine tabii olmak zorunda kaldılar. Özerk bölgede Karaçay-Malkar ismiyle yaşamaya başladılar. Daha sonra Karaçayları bu özerk cumhuriyetten ayırıp Karaçay-Çerkes özerk cumhuriyeti adı altında topladılar. 1926’da tekrar bölünen bu özerk cumhuriyetten sonra , Karaçayevks şehri merkez alınarak Karaçay Özerk Cumhuriyeti kuruldu. 1942’de bu bölgeye Almanlar geldi. 5 yıl boyunca burda kaldılar. Kızıl Ordu tarafından bölgeden Almanlar temizlendi.  Sonra ise Stalin,  Karaçayları Almanlara yardım ettiği gerekçesiyle sürgün etti. 2 Kasım 1943’te Karaçayları, 8 Mart 1944’te ise Balkarları sürgün ettiler. Büyük kıyımlarla , trenlere bindirilerek Orta Asya’ya göç ettirildiler. Ölenlerin dayanamayanaların cesetleri ise tren vagonlarından atılıyordu. Bu vahşet dolu sürgünün imzası Kızıl Ordu’ya aitti. Halbuki Almanlar bölgeyi işgal ettiğinde Alman ordusuna karşı Sovyet saflarında savaşan Karaçaylar-Balkarlar’ dı. Karaçaylılar Kazakistan’a, Balkarlar ise Kırgızistan’a sürüldü. Bununla da kalmayıp Karaçayların topraklarına Gürcistan’dan gelen Svanları yerleştirlmek suretiyle izleri tamamen silinmeye çalışıldı. Ama 14 yıl sürgünde kaldılar. 14 yıl sonra itibarlarını iade edip geri dönüşlerine izin verildi. Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinin 2002 nüfusu 169 bin Karaçaylı olduğunu söylüyor. Bölgede beş tane resmi dil bulunmakta. Bunlar rus, kabartay, karaçay, nogay ve abaza. Bölgeye Kırım Tatarlarının göçü ve Nogayların gelişi İslamın yayılmasına zemin hazırlamıştır onlarda sünni hanefidirler.

Günümüzde Karaçay-Çerkesya ve Kabartay-Balkarya olarak Rusya Federasyonu’na bağlı iki farklı cumhuriyette yaşamaktadırlar. 2005’te 218 bin Karaçay, 112 bin Balkar bulunmaktaydı.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı