illuminati için Dünya’yı kontrol etmek için oluşturulmuş bir  tarikat diyebiliriz. Çünkü bu örgüt içinde bulunan bir çok üyenin dünyayı yöneten bir sistemin içinde olduğu savı kabul görmüş durumdadır.Dünyayı yöneten bir sistem var ve bu kişiler bu sistemin başında istedikleri gibi at koşturur durumdalar.

illuminati nin ilk olarak 1 Mayıs 1776’da Adam Weishaupt isimli Kabbalacı bir Hukuk Profesörü ve Baron von Knigge ile kurulan gizli bir örgüt olarak kurulduğu biliniyor. Ayrıca İlluminati’ kelimesinin anlamı ‘Aydınlanmış Olanlar’  şeklinde tasvir edilir.

Aydınlanma döneminde kurulmuş olan bu  gizli topluluğun amacı sözcük  anlamına eşdeğer olan insanların düşüncelerini hür kılmak, dinsel dogmatik düşüncelerden arındırmak ve Newtoncu pozitif bilimi geliştirmek olsamasına karşın, Dünya siyasi tarihinde  en fazla komplo teorisi üretilmiş topluluktur.

 

Yıllarca son derece gizlilik içerisinde çalışmışlar ve bunun sonucunda üyelerin kayıtları ve bilgilerine bir süre kimse ulaşamamıştır. Üyerlerin her birinin takma isimleri olup, yazışma ve haberleşmede bu takma isimleri kullanılmaktaydılar. Örnek vermek gerekirse, Adam Weishaupt’un kod adı ‘Spartacus’  olduğu yazılmıştır.

En başta 12 kişilik kadro ile kurulan bu topluluk daha sonra 80 kişiye kadar ulaşmışlardır. 1874’de İlluminati, gizli siyasi amaçları olduğu iddia edilerek yasaklanmıştı. Fakat  19. yüzyılın başlarında ünlü Alman filozof Hegel’in bu tarikat diyebileceğimiz oluşuma katılımıyla topluluğa yeni bir soluk, canlılık katmış ve İlluminati eski parlak dönemine geri dönmüştür.

İlluminati oluşumu, kendisinin üyesi olan Hegel’in tez-antitez kuramlarıyla beraber Yeni Dünya Düzeni düşüncesinin geliştiği bir ütopya topluluğu haline gelmiştir. İlluminati daha sonra dinsel dogmatik düşüncelerin egemen olduğu İtalya’ya  kadar ulaşmıştır ve ünlü rönesansçı şahıslarıda yanına alarak Katolik Kilisesi’ne siyasi bir savaş başlatmıştır. Bu savaşın amacı bilimin ispatladığı gerçekler için kiliseyi ikna ettirmek olmuştur.

Günümüzde de son derece faal olduğu düşünülen  bu örgüt birçok siyasi, askeri ve ekonomik olayın sorumlusu haline gelmiştir. Birçok ABD Başkanının illuminati örgütüne  hizmet etmiş olduğu ve alınan tüm siyasi kararların illuminati’nin onayından geçtiği düşünülüyor.

Myron Fagan’ın söylediğine göre Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali ve bugüne kadar açıklanamamış olan John F. Kennedy suikasti bu örgütün işidir.
Bunların yanında dikkat çeken diğer bir nokta ise Holywood film sektörü bu örgütün elinde olduğu görüşüdür. Günümüzde ise yaklaşık 10 adet yöneticisi ve 300’e yakın alt kadrosu bulunduğu düşünülen, bu grubun içinde tanınmış ünlüler, bankacılar ve sanatçıların bulunduğu iddia edilmektedir.

Peki Dünyamızı yönettiğini düşündüğümüz bu örgüt nasıl yönetiliyor.

Örgüt olununca toplantılar yapılması doğaldır. Bu örgütte her yıl bir kere toplanmaktadır. Toplantılarında masaya yatırılan konular ‘Yeni Dünya’ ve ‘ Tek Din’ konuları üzerinedir.


Peki bunu nasıl yapmayı planlıyorlar?

Kendi düzenlerini, sistemlerini , ilkelerini dünyaya benimsetmek ve işlerlik kazandırmak için sermayelerinin gücünü kullanarak ülkeler arası çıkar kavgaları, ekonomik krizler ve terör yanlısı savaş sinyalleri ile Dünya geleceğine yön çiziyorlar. Peki bunu ne amaçla yapıyorlar? işte sebebi; İlluminati örgütünün esas ilkesi ‘kaostan kaynaklanan düzen’ olarak ifade edilen, var olan rejimi bozup, tek devlet ve tek dine dayalı istedikleri tek dünyayı kurmaktır.
İlluminati’nin geçmişinde ki diğer gözümüze takılan nokta ise tarihin sayfalarını karıştırdığımızda ortaya çıkmakta.  İlluminati’nin bu seçkin üyeleri Yuvarlak Masa tabirini verdikleri plan ve programların görüşüldüğü bir konsey oluşturdular. Oluşturdukları alt kadrolar diğer ülkelere yayılmış olan zengin insanları, devlet adamlarını kapsamaktaydı. Bunun etkisi ise 1. Dünya Savaşında apaçık görülüyordu.

Peki nasıl mı? Bu soruya cevap arayalım.  Savaşta yer alan karşıt ülkelerin temsilcileri savaşın devamında Yuvarlak Masa toplantısı adını verdikleri görüşmelerde bir araya gelip savaşın gidişatı ve sonucunda çıkacak çıkar ortamları konusunda planlarını görüşüyorlardı. Savaşın çıkışından, Osmanlı Devletinin yıkılışına kadar plan program içinde olan İlluminati örgütü, savaşların sonucunda çıkan kaostan faydalanıp hedeflerindeki Tek Dünya Düzeni için bütün ülkeleri çemberi içine almış olacaktı.

Peki bu birçok dünya devleti işin içindeyken nasıl olurda böyle bir örgüt böyle kararlar alabiliyordu.İlluminati’nin  On Gizli Liderinin serveti, 102 bağımsız devletin gayri safi milli hasılasından daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda ABD’nin uygulamış olduğu diğer strateji ise dünyadaki enerji kaynaklarını ele geçirmektir. Hatta ABD’den Christoper Fettews, Parameterdergisindeki makalesinde şunları belirtiyor: “Orta Asya ve Hazar denizini merkez bölge olarak niteleyip, bu bölgenin önemli Enerji kaynaklarına sahip olunmuştur. Söz konusu rezervlerin kontrolü için ABD, Rusya, Çin, İran ve Türkiye büyük Satranç oyununda rol almaktadırlar”.

11 Eylül olayı da bu satranç oyununun hamlelerinden sadece bir tanesiydi. Ancak bu olayların suçlusu olarak görülen ABD yönetimi bu planın sadece günah keçiliğini üstlenmişti. Asıl yöneten kişiler İlluminati’nin seçkin ve zengin üyeleriydi. Birçok araştırmacının ortak görüşe vardığı kanı ise ABD’nin 100 yılı aşkındır İlluminati’nin kontrolü altında olmasıdır. Hatta ABD yi kuranların illuminatinin temelini olşturan masonların olduğudur.

Dünya’nın en büyük Siyonist örgütlerinden biri  olan İlluminati’nin iç çemberinde bulunan seçkin üyelerinden biri ise ABD’nin tanınmış zenginlerinden David Rockefeller olduğu biliniyor. 91 yaşında olan Rockfeller dünyanın en büyük bankalarından Chase Manhattan Bank, Citibank ve Standard Oil,Mobil gibi dünya petrol pazarını elinde tutan dev şirketlerin en büyük hissedarıydı. Şirketlerinin cirosu dünyadaki pek çok devletin yıllık gelirlerinden daha fazla olduğu söyleniyor.

İşte günümüzde yer alan olayların birçoğu bu oluşumun elindedir. Sadece siyasi değil, bütün insanlığa ulaşabilecek bütün yayın organlarını kullanmaktadırlar.

 

Bilgisayar oyunları, Cizgi filmler, insanların dilinden düşürmediği şarkıların içeriğindeki mesajlar
Evet bu konu son dönemlerde bizleri en tedirgin eden nokta haline gelmiştir. Dünyaca ünlü MMORPG online oyunlar (Devasa oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları) birçok masonik etkileşim aracı durumundadır.

Algının en güçlü eşiğinin  ve karakter arayışının çocukluk dönemlerinde olduğunu hepimiz biliyoruz ve bazı cizgi filmler de rol alan karakterler ve simgeler İlluminati eğilimli mesajlar vermektedir. Günümüzde ünlüler camiasındaki birçok kişi bu topluluğa bağlı olduğu iddia ediyor, belki doğru belki de dikkat çekmek amaçlı bilmiyoruz ama şunu bilmeliyiz ki yaşadığımız çevrede gelişen teknoloji ve medya ile birlikte her sektörde varlığını kabul ettirmiş bir örgüttür illuminati.

Kim bilir belki bizde farkında olmadan  bu topluluğa doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet edenlerden bazılarıyız..

“Dünyanın Derin Devleti İlluminati” adlı kitapta bu örgt hakkında çok detaylı bilgiler mevcut. Tavsiye edilebilir bir kitaptır.

illuminati nedir kısa,illuminati nedir amacı ne,illuminati nedir kısa bilgi,illuminati nedir ünlüler,illuminati nedir kimlerdir,illuminati nedir anlamı,illuminati nedir amaçları nelerdir,illuminati nedir ne yapar,illuminati nedir özet,illuminati nedir ve kimlerdir,illuminati nedir detaylı bilgi,illuminati nedir ünlüler türk,illuminati nedir listesi

tempmailo

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here