Tarih ve Tarihi yerler

Hz.Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar ve Sürgünler

 İslam Peygamberi Hz.Muhammed 23 yıllık İslam tebliği döneminin yaklaşık 13 yılını Mekke’de, 10 yılını ise Medine’de geçirmiştir. Mekke’de olduğu dönemlerde hiç bir savaş yaşanmamış aksine bu dönemde ayetler bile hoşgörü, çoğulculuk, barış gibi kavramlar üzerine yoğunlaşmıştır.
         Bununla birlikte Peygamberin Medine’ye geçişi ile birlikte hem ayetler, barış dilinden savaş diline doğru evrilmeye başlamış hem de bu dönemle irili ufaklı toplamda 65 saldırı ve savaşın gerçekleştiği kaydedilmektedir. İşte bu yazıda sizlere o savaşlardan ve anılan dönemde yaşanan acı olaylardan sayıca büyük kuvvetlerle gerçekleştirilenleri aktarmaya çalışacağız.
  • Bedir Savaşı: Bedir savaşı öncesi Müslümanlar tarafından belirli kervanlara saldırılar düzenlense de asıl büyük saldırı Bedir savaşı ile birlikte başlamış; bu savaşa sebep olacak biçimde Ebu Süfyan’a ait kervan durdurulmuş ve kervana el konulmuştur. Bunun üzerine Mekkeliler, 1000 kişilik bir orduyla Medine’ye 150 km uzaklıkta olan Bedir denilen yere gelmişler ve bu yüzden anılan savaşa Bedir Savaşı denilmiştir. Müslümanların 300 kişi civarında olduğu bu savaşta Ebu Cehil’inde aralarında olduğu 305 Mekkeli ile 14 Müslüman hayatını kaybetmiş, 70 Mekkeli’de esir alınmıştır.Sene 624’tür.
  • Uhud Savaşı: Bedir savaşından 1 yıl sonra yani 625 yılında gerçekleşen savaştır. Uhud dağı civarında 3000 kişilik Mekkeli ile 1000 civarında Müslümanın karşı karşıya geldiği bu savaşta, 70 Müslüman ve 40’ın üstünde Mekkeli hayatını kaybetmiş, İslam Peygamberi’nin de aralarında bulunduğu bazı kimseler ise yaralanmıştır.
  • Hendek Savaşı: 627 yılında Mekkeliler 10.000 kişi ile Medine üzerine yürümüşler, fakat Medine’nin etrafına kazılan Hendeklerden dolayı şehrin içerisine girememişlerdir. Savaşa da adını veren bu hendekler sonrasında 20 gün kuşatma devam etmiş, ancak olumsuz hava koşulları ve tükenen erzaklar nedeniyle savaş gerçekleşmiştir. Bununla birlikte süren kuşatma içerisinde 5 Mekkelilerden olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını kaybetmiştir.
  • Hayber Savaşı: 628 yılında Müslümanlar tarafından Hayber kalesinin kuşatılması ile cereyan eden savaştır. Bizzat İslam peygamberi de 1500 kişi ile  bu savaşa katılmış ve savaş sonrasında elde edilen ürünlerin yarısının Müslümanlara verilmesi şartıyla Yahudilere toprakları geri verilmiştir. Safiye’de bu savaş sonrasında Peygamberin cariyesi olmuştur.
  • Mute Savaşı: İslamı tebliğ etmek için gönderilen elçinin Bizans İmparatorluğuna bağlı Busra valisi tarafından öldürülmesi üzerine başlayan savaşa verilen addır.İslam Peygamberinin gönderdiği 3000 kişilik İslam Ordusu ile 100 bin kişilik Bizans kuvvetlerinin 629 yılında karşı karşıya geldiği bu savaşta yüzlerce insan hayatını kaybetmiştir.
  • Huneyn Savaşı: Mekkenin savaşsız bir şekilde ele geçirilmesinden sonra Müslümanlar ile Hevazin ve Sakif kabileleri arasında çıkan savaştır. Savaşta anılan kabilelerin kuvvetlerinin 20 bin dolayında olduğu söylenmektedir. Müslümanların kuvveti ise 12 bin civarındadır. Büyük ordulara rağmen savaş sonrasında 70 kabile mensubu ile 4 Müslümanın hayatını kaybettiği ileri sürülmektedir. Büyük ganimetlerin elde edildiği ilk savaştır. Tevbe suresinde açıkça bu savaştan bahsedilmektedir. diğer yandan savaş sonrasında Müslümanlar 6 bin esir, 24 bin deve, 40 bin koyun, 4 bin okka gümüş elde etmişlerdir.Yıl 630’dur.
  • Tebük Savaşı: 630 yılında bir savaş ihbarı doğrultusunda Bizans Ordusuna karşı düzenlenen savaştır. 30.000 kişilik İslam ordusu Tebük denilen bölgede 20 gün beklemesine rağmen, Bizanslıların kuvvetleri ile karşılaşmadığı için fiili bir savaş olmamıştır.
  • Beni Kaynuka Sürgünü: Medine’de yerleşik Yahudi kabile olan Bebi Kaynuka ile Müslümanlar arasında çıkan tartışmalardan sonra 624 yılında gerçekleşen sürgün. İfade edilen tartışma ve çekişmelerden sonra anılan Kabilenin kalesi 15 gün süreyle kuşatılır. Kuşatma sonrasında son anda erkekler öldürülmekten kurtulur. Mallarına ve eşyalarına el konulan Yahudi kabilenin tüm arazi ve bahçeleri de ellerinden alınır.
  • Beni Nadir Sürgünü: Uhud savaşı sonrasında, Beni Nadir kabilesinin, Peygamberi öldüreceği iddiası doğrultusunda anılan kabileye ait kale ve mahallenin kuşatılması ile başlayan süreç, 20 günün sonrasında sürgüne dönüşür. Hayber ve Şam’a doğru sürgün edilen kabile üyelerinin mal, mülk ve arazilerine de Müslümanlar tarafından el konulur. Yıl 625’dir.
  • Beni Kureyza Katliamı: Hendek savaşı sonrasında Beni Kureyza kabilesinin, Mekkelilere yardım ettiği ve Mekkelilerle işbirliği içerisinde olduğu gerekçesiyle Yahudi Beni Kureyza mahallesi ve kalesi kuşatılır. Kuşatma sürecinde “kabilenin teslim olacağız ama canımız bağışlansın vb önerileri” reddedilir. Buna rağmen Kabile teslim olur. Tarihi kaynaklara göre anılan kabile üyelerinden buluğ çağına gelmiş erkeklerin başları kesilir. Başları kesilen erkek sayısının 400 ile 900 arasında olduğu ve  erkeklerin başlarının kesilmesinde cennetle müjdelenen halife Ali ve Zübeyr bin Avvam’ın görevlendirildiği de ifade edilmektedir. Mal ve mülklerine el konulan kabilenin kadınlarının bir kısmı ise cariye olarak alınır. Bunlardan biri de İslam Peygamberi’nin cariyesi Reyhanedir. Sene 627’dir.

beni kureyza katliamı, hz.muhammed döneminde yapılan savaşlar, tarih

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı